Algemene voorwaarden en annuleringsregeling

Laatste wijziging - 01-01-2020

Nieuwe abonnementen

Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. Met betaling van de factuur gaat u akkoord met de algemene voorwaarden jaarabonnement ‘in the spotlight’.

Duur van het abonnement

Een jaarabonnement geldt vanaf de dag van ingaan voor 1 jaar en wordt nadien, behoudens opzegging, verlengd met telkens 1 jaar.

Betaling abonnementsgeld

Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 30 dagen na ingaan van de abonnementsperiode te geschieden. Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de abonnee ook na aanmaning in gebreke blijft, is Alles over Assessments gerechtigd de overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te verbreken.

Opzegging van de overeenkomst

Opdrachtgevers kunnen de overeenkomst met Alles over Assessments op ieder gewenst moment opzeggen. Opdrachtgevers betalen per jaar en er vindt geen restitutie plaats van abonnementsgeld wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd.

Inhoud van het abonnement

Het abonnement ‘In the spotlight’ geeft voor de duur van het abonnement recht op het plaatsen van een bedrijfslogo met een doorlink naar de eigen website op alle pagina's van www.allesoverassessments.nl inclusief de homepage. Deze vermelding versterkt de naamsbekendheid en bovendien de Google ranking van de eigen website door de vele verwijzingen vanaf Alles over Assessments naar het bureau. Daarnaast geeft het abonnement ‘In the spotlight’ recht op het publiceren van een bedrijfslogo naast de bedrijfsnaam die wordt getoond in de zoekresultaten en in de ‘uitgebreide informatie over een bureau’.

Tarieven

Alles over Assessments is gerechtigd de tarieven van haar diensten jaarlijks aan te passen aan de heersende prijstrends. Alles over Assessments brengt haar partners hier tijdig van op de hoogte.

Aansprakelijkheid

Alles over Assessments is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op het online platform of voor imagoschade van assessmentbureaus als gevolg hiervan.

Annuleringsregeling Alles over Assessments Expert Sessies

Alles over Assessments hanteert de volgende annuleringsregeling:
Kosteloze annulering is mogelijk tot 5 werkdagen voor aanvang van de Expert Sessie.
Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Expert Sessie is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
Bij niet verschijnen op de dag van de Expert Sessie zonder annulering of bericht vooraf is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

info@allesoverassessments.nl | 0645550731

Aanmelden voor mailings van Alles over Assessments

Uitschrijven voor mailings van Alles over Assessments