Assessment Kiezen
Submenu

Certificate of Excellence voor Assessmentdienstverlening

Voor bewezen kwaliteit en klantwaardering

De eerste Certificates of Excellence voor Assessmentdienstverlening zijn op 5 februari 2014 uitgereikt.

Sinds 2022 is het niet meer mogelijk om een Certificate of Excellence klanttevredenheidsonderzoek aan te vragen.

Voorwaarden waaraan voldaan moest worden

Het Certificate of Excellence werd uitgereikt aan assessmentdienstverleners in Nederland die door hun klanten gemiddeld met een 7,5 of hoger (schaal 1-10) worden beoordeeld.

Onderwerpen die in het Certificate of Excellence klanttevredenheidsonderzoek centraal stonden, waren de:

 • Intake van assessments.
 • Kwaliteit van de gegeven adviezen.
 • Toepasbaarheid van de gegeven adviezen.
 • Helderheid van de rapportages.
 • Afstemming van de assessmentprogramma's op de onderzoeksvragen.
 • Evaluatie van de dienstverlening.
 • Doorlooptijd van aanvraag tot advies.
 • Informatievoorziening voor, tijdens en na een assessment.
 • Expertise van de adviseurs.
 • Bereikbaarheid van de assessmentdienstverlener.
 • Proactiviteit van het bureau.
 • Prijs-kwaliteit verhouding.

Daarnaast dienden assessmentdienstverleners in het kader van Certificering:

 • Minimaal 1 adviseur in vaste dienst te hebben, die staat ingeschreven bij het NIP en verantwoordelijk is voor assessmentdienstverlening.
 • Aan minimaal tien verschillende klanten assessmentdienstverlening te hebben geleverd. 
 • Al langer dan twee jaar te bestaan.

Duur van de certificering is twee jaar.