Expert Sessies
Overzicht

Terugkoppeling - Overleeft de Assessmentbranche de AVG?

De uitdagingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor assessmentpsychologen

Op 16 maart 2018 hebben we in een Alles over Assessments Expertisesessie met advocaat Martin Hemmer en dagvoorzitter Bas Kok de vereiste voorbereidingen op en de mogelijke gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verkend.

Hieronder bieden we informatie en doorverwijzingen die voor de assessmentpsycholoog van belang zijn

Heeft u toevoegingen of tips? Laat het ons weten!
Alle relevante informatie die we op deze pagina kunnen delen is welkom!

Register

Eén van de belangrijkste conclusies van de expertisesessie was dat het nu zaak is om voor 25 mei 2018 een register aan te leggen met daarin beschrijvingen van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens.

In het register staat informatie over de verwerkingsactiviteiten en de persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. De AVG stelt wel vast welke informatie u als verantwoordelijke of verwerker in het register moet zetten. U dient het register direct te kunnen laten zien als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt.

Lees meer

Het assessmentproces

Bij een goede voorbereiding hoort ook kritisch kijken naar de stappen in het assessmentproces en waar nodig processen aanscherpen. Heldere informatieverstrekking, transparantie en toestemming vragen is veelal het belangrijkst.
Een belangrijk punt bleek ook dat de assessmentpsycholoog verwerkingsverantwoordelijke is en dus geen verwerkersovereenkomsten hoeft te sluiten met individuele opdrachtgevers.
Duidelijke algemene voorwaarden en een privacystatement zijn wel gewenst.

Veiligheidsmaatregelen

Belangrijkste conclusie op het gebied van veiligheid was dat je de verwerking van gegevens moet beveiligen en dat je actie moet ondernemen die redelijkerwijs van je gevraagd kan worden.
Een pdf beveiligen is een kleine moeite. Documenten e-mailen is doorgaans een cruciaal onderdeel van de werkzaamheden. Alles per aangetekende post versturen is niet werkbaar, dus kan ook moeilijk van je gevraagd worden.

Bekijk onze tips over beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn

Er ontstond enige discussie over de bewaartermijn van persoonsgegevens. Met name over het verwijderen ervan. Net als bij de veiligheidsmaatregelen geldt, dat je binnen het betamelijke ervoor moet zorgen dat gegevens en rapporten overal verwijderd worden als de bewaartermijn verstrijkt. Bewerkelijk, maar wenselijk is om ook de (uitgaande) e-mails te verwijderen.

Meer informatie

Het NIP heeft via de site een document met FAQ beschikbaar gesteld. Vooral gericht op de beroepsethiek - daar ligt de focus op de professionele relatie tussen (assessment)psycholoog, cliënt/kandidaat en externe opdrachtgever - in combinatie met de AVG.

Uitgebreide informatie op Rijksoverheid.nl