Expert Sessies
Overzicht

Terugkoppeling Expertisesessie - Assessen en selecteren in multiculturele context

Presentaties en bevindingen

1 juni 2018

Sprekers
Stellingen

Tijdens de bijeenkomst hebben we zes stellingen voorgelegd over het thema.

Bevindingen

Tijdens deze interactieve sessie werden onder meer de volgende inzichten gedeeld:

  • Het begint met bewustwording. Verplaats je in de ander en in andere culturen en gebruiken.
    Sta daar ook in het dagelijks leven open. Dat komt je werkzaamheden ten goede.
  • Referentiekader: Bedenk dat het referentiekader kan bepalen hoe je denkt. Dat wil niet zeggen dat het de (enige) juiste oplossing oplevert.
  • Taal: Als je niet taalkundig test, bedenk dan wat moeilijke woorden zouden kunnen zijn waardoor een kandidaat een cijfer- of figuurreeks niet kan opmaken. Vermijd of verminder spreekwoorden en gezegden, als dit niet tot de kern van de opgave behoort.
  • Contact maken: kost meer tijd, maar heeft het voordeel dat je open en eerlijk met de kandidaat kunt spreken en dus meer te weten komt over wat ertoe doet.
  • Werkgerelateerde opdrachten en vragen: ook tijdrovend, maar voor een kandidaat met een andere achtergrond een goede manier om te laten zien hoe hij/zij toekomstig werkt gaat invullen.

Vervolg

Op LinkedIn worden discussies van de Alles over Assessment bijeenkomsten voortgezet.