Assessment Kiezen
Submenu

Hulp bij het vinden van het juiste assessment

Nederland is een van de voorlopers op het gebied van (Online)Psychologisch Onderzoek en Assessment.

Er zijn adviesbureaus die volledig zijn gespecialiseerd in (Online) Psychologisch Onderzoek en Assessments. Voor deze bureaus zijn het ontwikkelen en realiseren van online en offline assessments core business. LTP, GITP, Leeuwendaal en Berenschot zijn op dit moment de grotere bureaus in Nederland.

Naast gespecialiseerde adviesbureaus zijn er ook werving & selectiebureaus, detacheringkantoren en uitzendorganisaties die on-the-side een 'psychologisch kandidaat-profiel' of ‘persoonlijkheidschets’ meeleveren bij de kandidaten die zij aanbieden. Deze organisaties kopen vaak het (online) assessment zelf weer in bij andere bureaus en testontwikkelaars.

Kortom: er zijn in Nederland veel aanbieders van assessments (> 250) met grote verschillen in aanpak, prijs en kwaliteit.
Hoe kan jij als HRM-er, manager of kandidaat uit al deze mogelijkheden het juiste bureau en assessment kiezen?

De Assessmentkiezer van Alles over Assessment, helpt je hierbij. Op basis van drie simpele vragen, weet je welk assessment het beste past bij jouw vraag én krijg je lijst met passende assessmentaanbieders.

Aanvullend staan hieronder vind je nog 6 tips voor het checken op kwaliteit van jouw toekomstige assessmentaanbieder.

Tips

  1. Check het specialisme van het assessmentbureau
  2. Check de kwaliteit van de tools en de assessmentopzet
  3. Check de kwaliteit van de rapportage
  4. Check de prijs
  5. Check of jouw adviseur(s) zijn aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  6. Check op AVG en Security van Online Tools

Tip 1. Check het specialisme van het assessmentbureau

De beste assessmentbureaus kennen jouw branche van haver tot gort. Jouw adviseur moet tenslotte een inschatting gaan maken of jouw sollicitant/medewerker goed gaat presteren in jouw context. Dus hoe beter de adviseur jouw context kent, hoe beter hij/zij de resultaten kan vertalen naar jouw praktijk. Vraag dus door naar het specialisme van het bureau. Bijvoorbeeld in welke branche test het bureau meestal? Is dat de overheid, non-profit of het bedrijfsleven? Of juist in de technische of financiële sector? En vervolgens: welke functies test het bureau meestal? Testen ze op leidinggevend niveau of met name op uitvoerend niveau? En wat voor adviseurs heeft het bureau zelf in dienst? Hebben de adviseurs zelf in het bedrijfsleven of bij de overheid gewerkt? Hoe goed kennen ze bedrijven waarvoor ze testen? En zijn het allemaal psychologen of komen de adviseurs ook uit andere disciplines?

Tip 2. Check de kwaliteit van de tools en de assessmentopzet

Met het vinden van een goed bureau en adviseur, ben je al een heel eind op weg, ervan uitgaande dat het bureau ook werkt met state-of-the-art assessmenttools. Want wel geldt: Hoe goed de adviseur ook is, als hij/zij het advies baseert op onbetrouwbare metingen, is de kwaliteit van het advies nog steeds zwak. Vraag dus door naar de kwaliteit van de tools. Zijn die wetenschappelijk onderbouwd? Wordt het advies gebaseerd op meerdere metingen of slechts op één meting? Is het onderzoek in een half uurtje gepiept of wordt dit grondiger gedaan? Als vuistregel geldt: Hoe meer data wordt verzameld op gestructureerde wijze, vanuit verschillende invalshoeken, hoe betrouwbaarder de meting. Een assessment gebaseerd op alleen een vragenlijst van 15 minuten is dus doorgaans minder betrouwbaar dan een assessment dat is opgebouwd uit meerdere vragenlijsten, tests, interviews en praktijksimulaties.

Tip 3. Check de kwaliteit van de rapportage

Het rapport wordt vaak gezien als het eindproduct van een assessment. Met dit document gaan de opdrachtgever en de deelnemer aan de slag in de praktijk. Een kwalitatief rapport/advies is gemakkelijk te herkennen. Het blinkt uit in helderheid. Duidelijk moet in ieder geval worden: Wat zijn de resultaten? Wat is het advies? Wat wat kun je hiermee in de praktijk?

Professionele bureaus hebben altijd voorbeeldrapportages beschikbaar. Vraag deze dus altijd even op voordat je gaat samenwerken met een assessmentbureau.

Tip 4. Check de prijs

Het tarief van een assessments is afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek, de complexiteit van de vraagstelling en het afbreukrisico van het advies. In algemene zin geldt dat hoe uitgebreider het onderzoek, hoe complexer de functie en hoe groter het afbreukrisico is van het advies, hoe groter de investering.

De investering voor een gedegen online assessment ligt gemiddeld genomen tussen eur 150,- en eur 450,-

De investering voor een gedegen selectie-, ontwikkel- of loopbaanassessment met advies van een adviseur ligt gemiddeld genomen tussen eur 1500,- en eur 2500,-

Als de tarieven hiervan afwijken, is hier doorgaans wel een reden voor. Vraag hier dan ook even naar.

Tip 5. Check of jouw adviseur(s) zijn aangesloten bij het NIP

Het NIP is het Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsorganisatie van psychologen. Adviseurs die zijn aangesloten bij het NIP, zijn afgestudeerd als psycholoog aan een erkende universiteit, volgen de beroepscode en zijn aanspreekbaar op hun handelen als Psycholoog. De basisprincipes van de beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Door toepassing van de Beroepscode is het voor de deelnemer aan psychologisch onderzoek en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over het onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid vastgelegd, met als doel dat de deelnemer beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Dit is voor deelnemers en opdrachtgevers uiteraard cruciaal.

Tip 6: Check op AVG en Security van Online Tools

De data die worden verzameld tijdens assessments zijn zeer gevoelig. Het is dan ook belangrijk dat hier met de grootste zorgvuldigheid mee wordt omgegaan. Goede assessmentbureaus hebben de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) doorgevoerd en stellen de hoogste eisen aan security van hun systemen.

Voordat je in zee gaat met een bureau, vraag gerust een het Privacy Statement op of informeer op welke wijze Online Security wordt gewaarborgd.