Assessment selecteren

Het aanstellen en ontwikkelen van mensen, zeker op cruciale posities, is van strategisch belang voor organisaties.

Wanneer u bij het aanstellen en de keuze van het wel of niet investeren in ontwikkeling van medewerkers een verkeerde inschatting maakt is dit duur, vervelend voor betrokkenen en vertraagt dit de snelheid waarmee organisatiedoelen kunnen worden bereikt.

Door middel van een assessment krijgt u een objectief en betrouwbaar beeld van het potentieel van medewerkers. Het resultaat van een assessment helpt organisaties bij het nemen van investeringsbeslissingen op het vlak van medewerkers, teams en organisatie(onderdelen). Inzicht in het potentieel van personeel geeft richting aan fact-based human resource management.