Alles over

Assessments

Quarterly

Mei 2018 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG van kracht. Spannende tijden. Ook voor ons. We hebben in de loop der jaren zorgvuldig een mailbestand opgebouwd met bureaus, bedrijven en psychologen die geïnteresseerd lijken te zijn in de kennisdeling van Alles over Assessments. We willen u niet kwijt, maar uitschrijven kan, via de link onderaan deze Quarterly.
De precieze impact van de AVG zal blijken, maar met een goede documentatie en een transparant verhaal, moet de assessmentpsycholoog gewoon zijn werk kunnen blijven doen. Lees meer in de terugblik op onze sessie over de AVG van 16 maart 2018.
Alles over Assessments gaat in ieder geval door met uitwisselen van kennis voor en door de assessmentbranche. Niet in de laatste plaats met onze website die onlangs de mijlpaal van 1 miljoen pageviews bereikt heeft!

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Annemarie Hiemstra.
En drie must reads uit de wetenschap.

Expertisesessie

Assessen en selecteren in multiculturele context (1 juni 2018)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende expertisesessie.

Drie vragen aan

Annemarie Hiemstra, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Annemarie Hiemstra, actief aan de Erasmus universiteit Rotterdam, is de tweede wetenschapper die wij beter leren kennen.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Op het gebruik van nieuwe technologie en innovatieve methoden voor assessment. De meest recente en ingrijpende technologische ontwikkeling is het toenemend gebruik van artificiële intelligentie bij het nemen van selectiebeslissingen.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Klassieke en digitale manieren van assessment worden soms beschouwd als onverenigbare, tegengestelde methoden, maar dat hoeft niet zo te zijn. Wel moeten professionals in de praktijk nieuwe vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn om big data en de mogelijkheden van artificiële intelligentie te gebruiken.

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Annemarie raadt de volgende artikelen aan:

#1 - Kritische kanttekeningen bij artificiële intelligentie

AoA interpretatie van: 'There is a blind spot in AI research.' (Kate Crawford & Ryan Calo)

Niemand twijfelt meer aan de mogelijkheden die artificiële intelligentie (AI) biedt om complexe taken in het dagelijkse leven over te nemen, waarbij menselijke biases worden opgespoord en verminderd. De auteurs claimen dat AI een net zo sterke culturele als technologische verschuiving teweeg brengt. Meer en meer worden zelfstandig werkende systemen ingezet. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Het ontbreekt echter aan breed gedragen methoden om de effecten van dergelijke systemen te toetsen op de maatschappij. Op dit moment zijn er drie methoden.

1. Compliance
2. ‘Waarden in design’
3. Denk-experimenten

De auteurs pleiten voor een vierde methode, een sociale systemen analyse, om alle mogelijke effecten van AI systemen op alle betrokkenen te vatten.

Lees meer

#2 - HET DIVERSITEIT–VALIDITEIT DILEMMA

AoA interpretatie van: 'The diversity-validity dilemma: Strategies for reducing racioethnic and sex subgroup differences and adverse impact in selection.' (Ployhart, R. E., & Holtz, B. C.)

Beschrijving van 16(!) strategieën om het effect van de soms grote verschillen tussen groepen in scores op valide predictoren van werksucces (en daarmee het afvallen van relatief grote aantallen deelnemers uit bepaalde groepen) te ondervangen.

Opvallend genoeg is geen onderzoek opgenomen naar het effect van leeftijd.
Ook het hanteren van quota’s, meer vrouwen op topposities, is door hen buiten beschouwing gelaten.

De focus ligt op het terugdringen van het belang van intellectuele capaciteiten, de belangrijkste voorspellende factor maar ook met de grootste verschilscores tussen groepen.

De aanbeveling: Vergroot het aantal instrumenten en verklein het aantal eisen, oftwel een uitgebreid en compleet assessment!

Lees meer

Expertisesessie

Assessen en selecteren in multiculturele context (1 juni 2018)

Alles over Assessments organiseert een paar keer per jaar expertisesessies over recente ontwikkelingen in de assessmentbranche. Op 1 juni staat assessen in een multiculturele context centraal.

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds internationaler en multicultureler. Organisaties werven steeds vaker over de grens. Vallen er onder deze omstandigheden niet te veel geschikte kandidaten af bij gebruik van een standaard assessment?
Benieuwd naar de onderzoeksresultaten en best practices van experts op dit gebied? Je assessment beter laten aansluiten op de steeds internationaler wordende arbeidsmarkt?

Lees meer en meld je aan

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 30 mei 2018 een gratis kaartje verloot voor de volgende expertisesessie!

Een assessmentpsycholoog heeft drie groepen kandidaten tegenover zich. De groepen zijn getest. Eén groep bevat geschikte kandidaten. Eén groep bevat ongeschikte kandidaten en in de derde groep zitten zowel geschikte als ongeschikte kandidaten. Bij iedere groep is een van de volgende bordjes geplaatst. 'Geschikt', 'Ongeschikt', 'Geschikt en ongeschikt'. Geen van de bordjes staat goed.

Hoe kan de psycholoog door slechts 1 kandidaat te testen, bepalen welk bordje bij welke groep hoort?Mail je oplossing voor 30 mei 2018 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de expertisesessie “Assessen en selecteren in multiculturele context”, op 1 juni 2018.

© 2018 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl