Alles over

Assessments

Quarterly

September 2018 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Aan het einde van deze ongekend hete zomer, zijn we op zoek gegaan naar wetenschappelijke inzichten die heet van de naald zijn. Wetenschapper Bart Wille praat ons bij over recente wetenschappelijke studies op het gebied van psychologische individuele verschilvariabelen.
In de laatste expertisesessie die we dit jaar (21 september) zullen organiseren, nemen we de voorspellende waarde en toegevoegde waarde van nieuwe assessmenttechnologie onder de loep.

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Bart Wille.
En drie must reads uit de wetenschap.

Expertisesessie

Nieuwe Assessmenttechnologie en voorspellende waarde (21 september 2018)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende expertisesessie.

Drie vragen aan

Bart Wille, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Bart Wille, actief als Professor Bedrijfspsychologie aan de Universiteit Gent, is de derde wetenschapper die wij beter leren kennen.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Op de rol van psychologische individuele verschilvariabelen op het werk, zoals persoonlijkheid, vaardigheden, interesses en motieven. Hierbij stap ik af van het idee dat deze kenmerken ‘onveranderbaar’ zijn en bekijk ik in welke mate en langs welke mechanismen onze professionele ervaringen bijdragen aan ‘hoe we zijn’.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Ik stel vast dat de assessmentpraktijk veel inzichten vanuit de psychologie van individuele verschillen reeds goed heeft opgepikt, met een aantal recente evoluties zoals het gebruik van gecontextualiseerde (persoonlijkheids)instrumenten en Situational Judgement Tests (SJT’s). Tegelijkertijd blijft het een bezorgdheid dat bepaalde praktijken, zoals bijvoorbeeld ‘gelaatkunde’, waarvan we weten dat ze niet betrouwbaar en valide zijn, nog steeds worden toegepast.
Daarnaast ben ik voorstander van een mogelijke uitbreiding van de individuele verschilvariabelen die in beschouwing worden genomen binnen de assessmentpraktijk. Nu ligt de nadruk vaak op het meten van constructen zoals persoonlijkheid en cognitieve vaardigheden. Vanuit onderzoek weten we nu dat ook motivationele factoren zoals beroepsinteresses belangrijke voorspellers zijn van toekomstige prestaties. Een van de uitdagingen waar we momenteel voor staan omvat de ontwikkeling van een gepast instrumentarium om deze motivationele factoren ook in een ‘high-stakes’ context zoals personeelsselectie in kaart te brengen.

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Ik raadt de volgende artikelen aan:

#1 - The double-edged sword of leader charisma: Understanding the curvilinear relationship between charismatic personality and leader effectiveness.

Vergauwe, J., Wille, B., Hofmans, J., Kaiser, R., & De Fruyt, F. (2018).

Een recente illustratie van het ‘too-much-of-a-good-thing’ effect waarbij onderzocht en verklaard wordt hoe een gewenste eigenschap als persoonlijk charisma ook een negatieve uitwerking kan hebben bij leiders wanneer deze eigenschap te sterk aanwezig is.

Lees meer

#2 - Personality change: Implications for organizational behavior.

Tasselli, S., Kilduff, M., & Landis, B. (in press).

Een recent verschenen stuk omtrent de ontwikkeling van persoonlijkheid en hoe dit relevant is voor ons functioneren in de werkcontext.

Lees meer

#3 - The Predictive Power of People's Intraindividual Variability Across Situations: Implementing Whole Trait Theory in Assessment.

Lievens, F., Lang, J. W. B., De Fruyt, F., Corstjens, J., Van de Vijver, M., & Bledow, R. (2018).

Een recent gepubliceerde studie waarin een lans wordt gebroken voor het in rekening brengen van variabiliteit in trekscores over situaties heen.

Lees meer

#4 - Interest congruence and performance: Revisiting recent meta-analytic findings.

Nye, C. D., Su, R., Rounds, J., & Drasgow, F. (2017).

Een meta-analyse die wijst op de voorspellende waarde van beroepsinteresses voor prestaties binnen de werkcontext.

Lees meer

Expertisesessie

Nieuwe assessmenttechnologie en voorspellende waarde (21 september 2018)

Alles over Assessments organiseert een paar keer per jaar expertisesessies over recente ontwikkelingen in de assessmentbranche. Op 21 september staat nieuwe assessmenttechnologie en de voorspellende waarde daarvan centraal.

De assessmentwereld is volop in ontwikkeling. Computergebaseerde beslisondersteuning ontwikkelt zich razendsnel binnen de praktijk, zoals het gebruik van algoritmes om kandidaten te screenen voor een baan. Dit heeft fundamentele gevolgen voor de opzet van selectietrajecten en de manier waarop assessment- en selectieprofessionals hun werk doen.
Technologische toepassingen bieden kansen om selectieprocessen en assessments aantrekkelijker, efficiënter en betrouwbaarder te maken. Tegelijkertijd is het bij de invoering van nieuwe technologie belangrijk om te onderzoeken hoe valide, betrouwbaar en eerlijk de nieuwe instrumenten zijn. In deze unieke sessie in samenwerking met de Erasmus Universiteit, Seedlink en Brainsfirst! gaan we op zoek naar de voorspellende waarde van diverse nieuwe technologische toepassingen.

Lees meer en meld je aan

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 18 september 2018 een gratis kaartje verloot voor de volgende expertisesessie!

Een assessmentpsycholoog krijgt de opdracht om alle werknemers van een familiebedrijf te assessen. Het betreft een grootvader, een grootmoeder, twee vaders, twee moeders, vier kinderen, drie kleinkinderen, een broer, twee zussen, twee dochters, twee zonen, een schoonmoeder, een schoondochter en een schoonvader.

Hoeveel assessments moet de psycholoog minimaal afnemen?Mail je oplossing voor 18 september 2018 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de expertisesessie “Nieuwe assessmenttechnologie en voorspellende waarde”, op 21 september 2018.

© 2018 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl