Alles over

Assessments

Quarterly

December 2019 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Afgelopen jaar hebben we onszelf in een nieuw jasje gestoken. De website van Alles over Assessments is volledig vernieuwd om je nog beter op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen in de assessmentbranche.

De wereld én de assessmentbranche zijn sowieso flink in beweging. Daarom starten we in 2020 met regelmatige Expert Sessies over recente ontwikkelingen in de wetenschap, vertaald naar de praktijk van alle dag. We gaan een overview geven van onderzoek, resultaten en inzichten afkomstig van universiteiten in Nederland, België en Duitsland. De meest toonaangevende onderzoekers nodigen we uit om meer details met je te delen. Zo blijf je up to date in de snel veranderende wereld. We starten op 2 april, met de Vrije Universiteit en verwachten weer een flinke opkomst, dus reserveer je plek snel.

De Expert Sessie van 2019 waar wij met plezier op terugkijken, ging over big data in de assessmentwereld. We concludeerden dat big data in assessments nog niet of nauwelijks wordt ingezet. People analytics en kunstmatige intelligentie daarentegen zijn wel in opkomst. Het advies van de experts is om vooral te gaan samenwerken met data-analisten. Zo kunnen we samen stap voor stap betekenis geven aan data en werken aan bruikbare en betekenisvolle datasets en analyses.

Alvast een fijne jaarwisseling en graag tot ziens in 2020!

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Dirk Pelt.
En zijn must reads uit de wetenschap.

Expert Sessie

AOA Academy: Science update | Vrije Universiteit van Amsterdam (2 april 2020)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende AoA Expert Sessie.

Dirk Pelt

Drie vragen aan

Dirk Pelt, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Dirk Pelt is R&D adviseur en specialist psychometrie bij ixly.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op sociale wenselijkheid in zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten binnen de selectiecontext. In brede zin richt ik mij op het vraagstuk of sociale wenselijkheid voornamelijk als bias of als inhoudelijk construct gezien kan worden, waarbij ik in mijn onderzoek bewijs probeer aan te dragen voor de meer inhoudelijke interpretatie.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Er heerst nog terughoudendheid over het inzetten van zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten voor selectie. De standaardreactie is vaak “ja, maar hoe zit het dan met sociale wenselijkheid?”. Hoewel het goed is om kritisch te blijven, is er ontzettend veel onderzoek gedaan naar sociale wenselijkheid binnen persoonlijkheidsvragenlijsten, wat een meer genuanceerd beeld van het fenomeen oplevert. Zo is inmiddels bekend dat sociale wenselijkheidsschalen, die ooit bedoeld zijn om op te pikken of mensen sociaal wenselijk invullen of ‘liegen’, meer iets zeggen over de ‘echte’ persoonlijkheid van een kandidaat. Soms worden deze schalen in de praktijk nog gebruikt om zogenaamde “fakers” uit te screenen, maar hiermee loop je dus het gevaar geschikte kandidaten ten onrechte te verwijderen!

Een ander inzicht gaat over de zogenaamde ideal employee factor (wat in de persoonlijkheidsliteratuur de algemene persoonlijkheidsfactor of General Factor of Personality genoemd wordt). Hoewel vaak aangenomen wordt dat de sociaal wenselijke component een vorm van bias is, hebben verschillende onderzoeken, waaronder dat van mijzelf, aangetoond dat deze component voorspellend is voor werkgerelateerde uitkomsten zoals leiderschap en contraproductief werkgedrag.
Ik hoop dat mensen in de praktijk in ieder geval op de hoogte zijn van de discussie in de literatuur, en zo een onderbouwde mening vormen over sociale wenselijkheid, in plaats van afgaan op oude aannames.

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Dirk raadt onder meer de volgende artikelen aan:

#1 - A meta-analytic multitrait multirater separation of substance and style in social desirability scales.

Connelly, B. S., & Chang, L. (2016).

Journal of Personality, 84, 319-334.

Lees meer

#2 - A different look at why selection procedures work: The role of candidates’ ability to identify criteria.

Kleinmann, M., Ingold, P. V., Lievens, F., Jansen, A., Melchers, K. G., & König, C. J. (2011).

Organizational Psychology Review, 1, 128-146.

Lees meer

#3 - Does forcing reduce faking? A meta-analytic review of forced-choice personality measures in high-stakes situations.

Cao, M., & Drasgow, F. (2019).

Journal of Applied Psychology. doi:10.1037/ap10000414.

Lees meer

Sociaal onderzoek

Expert Sessie - AOA Academy | Science update

Vrije Universiteit van Amsterdam (2 april 2020)

Vanaf 2020 nodigen we vakgroepen van universiteiten uit om een overzicht te geven van ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Welke onderzoeken lopen er en wat is de ambitie van de vakgroep?

Komende Expert Sessie: Vrije Universiteit Amsterdam.

Naast een overview van recente onderzoeken, inzichten en resultaten door Janneke Oostrom, gaan we de diepte in met het onderzoek van Antonis Koutsoumpis over 'Automatic Personality Assessment'. Het doel van dit project is om software te ontwikkelen die gebruikt kan worden in selectie-interviews om non-verbaal gedrag van kandidaten (zoals gezichtsuitdrukking), inhoud en kenmerken van de stem te ontcijferen.

Daarnaast krijgen we kijkje achter de schermen bij Dan Asfar, over bruikbaarheid en validiteit van instrumenten bij het assessen van vluchtelingen. Onderdeel van het onderzoek is de ontwikkeling van een test om studie-, werk- en aanpassingsgerelateerde voorspellingen van vluchtelingen te doen.

Aanmelden

LogicAoA - hersenen

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 5 februari 2020 een vrijkaart verloot voor de volgende Expert Sessie van Alles over Assessments.

De naam van de kandidaat
Je wandelt een testcentrum binnen en bent op zoek naar de kamer waar je kandidaat voor het assessment zit.
Je bent alleen zijn naam kwijt.

Waar zit je kandidaat?
Er zijn drie deuren. Achter iedere deur een kandidaat.
De kandidaten genieten van deze ongemakkelijke situatie en gaan niet verklappen wie jouw kandidaat is.
Ze maken er een spelletje van.
Iedere kandidaat gaat één uitspraak doen.
Ze beloven dat precies één van de drie de waarheid spreekt.

Kamer 1: Joep zegt: "je kandidaat zit in deze kamer".
Kamer 2: Joop zegt: "je kandidaat zit niet in deze kamer."
Kamer 3: Jaap zegt: "je kandidaat zit niet in kamer 1."

HOE HEET JE KANDIDAAT?Mail je oplossing voor 31 januari 2020 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de volgende Expert Sessie.

© 2019 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl