Alles over

Assessments

Quarterly

Maart 2019 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Door de krapte op de arbeidsmarkt stijgt de vraag naar aantrekkelijke arbeidsmarktcommunicatie, vlotte vacatureteksten en revolutionaire recruitment en selectie strategiën. Talentvolle sollicitanten kunnen kiezen tussen werkgevers, dus organisaties moeten alles uit de kast halen om de aandacht van het schaarse talent te krijgen en te behouden.
Stel jezelf als assessmentpsycholoog dan eens de vraag: "hoe ‘leuk’ en modern is mijn assessment eigenlijk?" Benut je bijvoorbeeld AI, VR, big data of games? Hoe houd je daarbij de balans tussen een fantastische experience en een gedegen meting? En wat doe je als de klant betrouwbaarheid en validiteit ondergeschikt vindt?

Ook dit jaar wil Alles over Assessments je weer helpen met de aanpak van boeiende dilemma's zoals die hierboven. We organiseren Expert Sessies en stimuleren bureauoverstijgende samenwerking. We laten wetenschappers aan het woord en delen kennis, binnen en buiten ons vakgebied.
Ook zin om je hier samen met Alles over Assessments voor in te zetten? Neem dan gerust eens contact op.

Hopelijk tot 18 april, dan spreken we in Utrecht over de zin en onzin van big data in assessments.

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Susan Niessen.
En haar must reads uit de wetenschap.

Expert Sessies

Big data (18 april) / Nieuw Leiderschap (21 juni)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de Expert Sessie van 21 juni.

Susan Niessen

Drie vragen aan

Susan Niessen, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Susan Niessen is Universitair docent Psychologie; Psychometrie en Statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Mijn onderzoek richt zich op het voorspellen van gedrag en prestaties binnen de context van selectie voor banen en opleidingen. Ik doe vooral onderzoek naar de predictieve validiteit en fairness van instrumenten en procedures die daarbij gebruikt worden.
Een onderwerp waar ik nu veel mee bezig ben en dat ik erg belangrijk vind is het gat tussen wetenschap en praktijk wat betreft de keuze van instrumenten en de manier waarop informatie wordt gecombineerd om selectiebeslissingen te nemen.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Op dit moment beschikken we niet over tools die erin slagen om al onze doelen te dienen, wat tot lastige dilemma’s leidt. Het is heel belangrijk dat de wetenschap en de praktijk zich bewust zijn van deze dilemma’s.
De praktijk moet zich realiseren dat een verbetering op het ene front gevolgen kan hebben voor de andere doelen die we nastreven. Daar moeten expliciete, verantwoorde en onderbouwde keuzes in gemaakt worden.
De wetenschap moet aan de ene kant (nog) meer aandacht besteden aan de dilemma’s waarmee de praktijk worstelt, maar aan de andere kant moet de wetenschap de praktijk ook meer aanspreken op het (gebrek aan) gebruik van evidence-based instrumenten en procedures.

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Susan raadt onder meer de volgende artikelen aan:

#1 - Effects of predictor weighting methods on incremental validity.

Sackett, P. R., Dahlke, J. A., Shewach, O. R., & Kuncel, N. R. (2017).

Een zeer relevant onderzoek waarin de veelvoorkomende veronderstellingen ‘meer informatie is beter en baat het niet dan schaadt het niet’ onder de loep worden genomen.

Lees meer

#2 - On the use of broadened admission criteria in higher education.

Niessen, A. M., & Meijer, R. R. (2017).

Assessment in de context van selectie dient meestal verschillende doelen. We willen de beste kandidaten aannemen voor banen en opleidingen en dus maximaal predictieve assessmentprocedures gebruiken. Daarnaast willen we ook een diverse werk- of studentenpopulatie.

Lees meer

#3 - The relationship between cognitive-ability saturation and subgroup mean differences across predictors of job performance.

Dahlke, J. A., & Sackett, P. R. (2017).

Dat de bij #2 genoemde doelen moeilijk te verenigen zijn, blijkt ook uit dit artikel.

Lees meer

Expert Sessie

De zin en onzin van big data in assessments (18 april 2019)

Alles over Assessments organiseert een paar keer per jaar een Expert Sessie over recente ontwikkelingen in de assessmentbranche. Op 18 april 2019 staat 'big data in assessments' centraal.

De wereld verandert razendsnel. Dat heeft ook zijn weerslag op de assessmentbranche. Computergebaseerde beslisondersteuning wordt steeds vaker ingezet, zodat algoritmes kandidaten kunnen screenen. Het werk van assessment- en selectieprofessionals zal veranderen, maar hoe?
Na deze sessie kun je een zeker antwoord geven op de vragen die klanten over big data hebben en je eigen visie en beleid ten aanzien van big data vormgeven. Want het helpt enorm als je vooraf inzichtelijk kunt maken wat je onder big data verstaat en waarom je er wel of geen gebruik van maakt.

Lees meer en meld je aan

Mensen op hun smartphone

Expert Sessie

Inclusief leiderschap. Assessen van nieuwe leiders. (21 juni 2019)

Hoe selecteer je de meest geschikte leider van deze tijd? Iemand die rekening houdt met en leiding kan geven aan een divers team.

Binnenkort meer over het programma. Zet de datum vast in je agenda!

LogicAoA - hersenen

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 2 juni 2019 een gratis kaartje verloot voor de Expert Sessie van 21 juni!

Small data
Twee psychologen vragen een kandidaat wanneer hij jarig is. De kandidaat ziet dit als een kans om de rollen om te draaien en de psychologen te testen. Hij geeft tien mogelijke data.

5 januari
6 januari
9 januari

7 februari
8 februari

4 maart
6 maart

4 april
5 april
7 april

De kandidaat vertelt psycholoog A in welke maand hij jarig is.
Tegen psycholoog B vertelt hij de dag.
Waarop psycholoog A tegen zijn collega zegt: "Hmm, ik weet het niet, maar jij ook niet."
Psycholoog B denkt na en besluit: "Ik wist het eerst niet. Maar nu weet ik het wel!"
Psycholoog A grijnst: "Dan weet ik het nu ook."

Wanneer is de kandidaat jarig?Mail je oplossing voor 1 juni 2019 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de Expert Sessie “Inclusief leiderschap”, op 21 juni 2019.

© 2019 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl