Alles over

Assessments

Quarterly

September 2019 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Na de zomervakantie is een ideaal moment om uitgerust en met frisse moed weer eens even stil te staan bij het assessmentvak. Zijn jouw assessments nog van deze tijd? Waar ga je werk van maken, wat verandert er om je heen? Benut je de nieuwste inzichten en technieken? Kortom, tijd om ervoor te zorgen dat je weer helemaal bij bent.

Alles over Assessments helpt je alvast op weg met inzichten vanuit de wetenschap en tips voor events om je kennis en expertise bij te spijkeren.

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Marise Born.
En haar must reads uit de wetenschap.

Expert Sessies

A&O Summerschool (20 september) / Masterclass Selectie en Assessment (6-8 november)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende AoA Expert Sessie.

Marise Born

Drie vragen aan

Marise Born, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Marise Born is professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Mijn onderzoek richt zich op verschillende terreinen: personeelsselectie en assessment, selectie voor hoger onderwijs, testontwikkeling, individuele verschillen psychologie, persoonlijkheid, voorspelling van werk- en studieprestaties en succes, intercultureel onderzoek en etniciteit, werkzoekgedrag en sollicitantreacties, en machine learning/ AI vraagstukken.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Er zijn drie psychodiagnostische onderwerpen waar in de 21ste eeuw veel aandacht naar uitgaat. Deze onderwerpen staan ook centraal tijdens de NIP Summerschool op 20 september 2019:

1. Maatschappelijke relevantie van persoonlijkheidskenmerken. Zoals de toegenomen aandacht voor ‘dark personality’ trekken (waaronder narcisme en machiavellisme) naast de traditionele Big Five (of Six) persoonlijkheidsdimensies.

2. Psychodiagnostiek in een interculturele maatschappij. Er is de A&O-psycholoog veel aan gelegen om mensen op een onpartijdige en betekenisvolle manier te testen. Volg de pogingen de gedaan worden om voor nieuwe groepen, bijvoorbeeld vluchtelingen, assessments te ontwikkelen.

3. Psychometrische kwaliteit van huidige testmethodes. De moderne technologie sijpelt gestaag de testpraktijk binnen. Wat is er bekend over de psychometrische kwaliteit van serious games, van VR-technologie, en van social media-gebruik tijdens assessments, en hoe verhoudt zich deze kwaliteit tot het gebruikelijke arsenaal aan psychodiagnostische instrumenten van de A&O psycholoog?

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Marise raadt onder meer de volgende artikelen aan:

#1 - Psychology meets machine learning: Interdiscplinary perspectives on algorithmic job candidate screening.

Liem, C.C.S., Langer, M., Demetriou, A., Hiemstra, A.M.F., Sukma Wicaksana, A., Born, M.Ph., & Koenig, C.J. (2018).

H.J. Escalante, I. Guyon & S. Escalera (Eds.), The Springer Series on Challenges in Machine Learning (pp. 197-253). Switzerland: Springer Nature.

Lees meer

#2 - Single‐attribute utility analysis may be futile, but this can't be the end of the story: causal chain analysis as an alternative.

Winkler, S., König, C. J., & Kleinmann, M. (2010).

Personnel Psychology, 63(4), 1041-1065.

Lees meer

Expert Sessie - A&O Summerschool

Dag 4 – Psychodiagnostiek in het werkveld van A&O: The state of the art (20 september 2019)

Er staan binnenkort geen Expert Sessies van Alles over Assessments gepland. Daarom tippen we expertisebevordering bij onze partners.

Drie onderwerpen staan centraal (zie ook het interview met Marise Born):
1. Maatschappelijke relevantie van persoonlijkheidskenmerken. Zoals de toenemende aandacht gekomen voor ‘dark personality’ trekken.
2. Psychodiagnostiek in een interculturele maatschappij. Mensen op een onpartijdige en betekenisvolle manier te testen. We bestuderen enkele pogingen om voor nieuwe groepen, bijvoorbeeld vluchtelingen, assessments te ontwikkelen.
3. Psychometrische kwaliteit van huidige testmethodes. De psychometrische kwaliteit van moderne technologie zoals serious games, VR-technologie, en social media.

Inschrijving is vol. Aanmelden voor wachtlijst mogelijk.

MasterClass

Masterclass

Selectie en Assessment (6-8 november 2019)

In deze masterclass selectie en assessment leer je in drie dagen hoe je een selectieprocedure opzet en uitvoert op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Er wordt al meer dan 100 jaar gedragswetenschappelijk onderzoek gedaan naar werving- en selectievraagstukken. Op basis daarvan weten we hoe functieprofielen het beste kunnen worden opgesteld, welke persoonlijke eigenschappen voorspellend zijn voor succesvol functioneren en hoe die eigenschappen het beste gemeten kunnen worden in een selectieprocedure.

Lees meer en aanmelden.

LogicAoA - hersenen

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 2 oktober 2019 een vrijkaart verloot voor de volgende Expert Sessie van Alles over Assessments.

Assessment Oefenen?
Veel kandidaten bereiden zich voor op cognitieve tests. Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, tenzij je dankzij je voorbereiding denkt te weten wat de vraag is, zonder deze goed te lezen.
Een kandidaat kreeg een opgave, waarvan hij dacht te weten wat de vraag was. De reeks in de opgave liet zien dat bij 6 het cijfer 3 hoort. Bij 8 moet het 4 zijn. En bij 12 past 6. Zonder de toelichting op de vraag te lezen koos de kandidaat voor antwoord 7, toen gevraagd werd welk cijfer bij 14 hoort.
In de toelichting stond simpelweg: het antwoord is NIET 7.

Wat had de kandidaat moeten antwoorden? En waarom?Mail je oplossing voor 1 oktober 2019 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de volgende Expert Sessie.

© 2019 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl