Alles over

Assessments

Quarterly

December 2020 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Op de valreep van 2020 nog een verzwaring van de maatregelen. Nog even volhouden en dan ergens in 2021 stapje voor stapje uit de crisis kruipen. Daar hopen we nu op.

2020 was een lastig jaar, ook voor de assessmentpsycholoog. Veel van het werk gebeurde online. Zo ook onze Expert Sessie in november, waarin we een wetenschappelijke update van de Vrije Universiteit Amsterdam kregen.
Zonder de altijd gezellige borrel, maar wel vol inspiratie om de expertiseontwikkeling niet op te laten drogen. In die sessie kwam onder meer ter sprake dat steeds meer wetenschappelijke publicaties gratis en eenvoudiger toegankelijk worden. Zo ook via de International Personality Item Pool (IPIP). Een site met meer dan 3.000 items en 250 daaruit geconstrueerde schalen. En ook op Big Data in Psychological Assessments is zeer waardevolle informatie te vinden.

We willen daarom de lijn van de AoA Academy graag doortrekken en wetenschap en praktijk samenbrengen. Dus organiseren we begin 2021 wederom een online Expert Sessie. Dit maal krijgen we een wetenschappelijke update van de Rijksuniversiteit Groningen, onder de noemer: Beter beslissen in selectieprocedures. Inclusief live experimenten! Direct aanmelden kan hier.

Alles over Assessments wenst u alvast prettige feestdagen (in kleine kring) en een voorspoedig 2021!

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Rob Meijer (RUG)
En zijn must reads uit de wetenschap.

AoA Academy:

Science update | Rijksuniversiteit Groningen (29 januari 2021)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende AoA Expert Sessie.

Drie vragen aan:

Rob Meijer (Rijksuniversiteit Groningen)

Digitale interviews

Professionals overschatten vaak de nauwkeurigheid van hun oordeelsvorming

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen.
Rob Meijer, hoogleraar Psychometrische en statistische technieken aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Naast psychometrisch onderzoek naar de kwaliteit van assessments hou ik mij nu vooral bezig met testgebruik en beslissingen. Hoe test- en assessmentresultaten worden gebruikt om beslissingen te nemen, en op basis waarvan beslissingen worden genomen is minstens zo belangrijk in de assessmentpraktijk. Kunnen we de praktijk helpen om beoordelingen beter te maken. Ik denk dat “beslissen met tests” te weinig aandacht heeft gekregen en we proberen nu vanuit Groningen professionals verdere handvatten te geven om beslissingen consistent, valide en transparant te maken.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Als een assessment psycholoog een beslissing neemt, gaat het vaak om predictie. Professionaliteit speelt een belangrijke rol bij het kiezen van de juiste predictoren, maar voor het combineren van predictoren kan beter een beslisregel worden gebruikt. Professionals overschatten vaak de nauwkeurigheid van hun oordeelsvorming.
Bedenk goed: welke informatie heb ik gebruikt om tot een oordeel te komen? Was dit valide informatie, gebaseerd op empirische evidentie in de context zoals ik het ook gebruik? En hoe heb ik de informatie gecombineerd? Weet ik welke gewichten ik heb gegeven aan de verschillende predictoren? Of vertel ik mijzelf nu een mooi verhaal?

Rob raadt de volgende artikelen aan:

#1 - Comparative efficiency of informal (subjective, impressionistic) and formal (mechanical, algorithmic) prediction procedures: The Clinical-Statistical Controversy.

Grove, W. M., & Meehl, P. E. (1996).

Lees meer

#2 - Noise: How to overcome the high, hidden cost of inconsistent decision making. Harvard Business Review, 94, 38–46.

Kahneman, D., Rosenfield, A. M., Gandhi, L., & Blaser, T. (2016).

Lees meer

#3 - Een goed verhaal maakt nog geen goede beslissing.

Susan Niessen, Rob Meijer, Marvin Neumann (2019).

Lees meer

AoA Academy | Science update

Rijksuniversiteit Groningen (29 januari 2021)

Skills selecteren

Alles over Assessments nodigt vakgroepen van universiteiten uit om een overzicht te geven van ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied. Welke onderzoeken lopen er en wat is de ambitie van de vakgroep?

Komende Expert Sessie: Rijksuniversiteit Groningen.
"Beter beslissen in selectieprocedures"

Programma (in het kort)

Rob Meijer en Susan Niessen starten met: Evidence-based selectie beslissingen in vogelvlucht en een live experiment.

Waarna Marvin Neumann op zoek gaat naar een compromis tussen autonomie en validiteit aan de hand van twee experimenten.

Tot slot legt Susan Niessen uit hoe beslisregels in de praktijk ontworpen kunnen worden, met aandacht voor verschillende manieren, de voor- en nadelen en veelvoorkomende dilemma's en obstakels. Inclusief handige tool die hierbij gebruikt kan worden.

Aanmelden

Voor deze Expert Sessie hanteren we een gereduceerd corona-tarief.

LogicAoA

LogicAoA - hersenen

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 11 januari 2021 een vrijkaart verloot voor de volgende Expert Sessie van Alles over Assessments.

Testen, testen, testen. Een extra test?
Je hebt een fraai vormgegeven mapje met 12 capaciteitentests.

Er zijn 12 kandidaten, die een test komen afnemen.
Je deelt aan iedere deelnemer een test uit.
Nu kan iedereen aan de slag, want alle kandidaten hebben een test.
Toch zit er nog een test in het mapje.

Hoe kan er toch nog een test in het mapje zitten?Mail je oplossing voor 8 januari 2021 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de volgende Expert Sessie.

© 2020 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl