Alles over

Assessments

Quarterly

December 2018 - homepage

Beste Assessmentprofessional,

Het afgelopen jaar hebben we tijdens onze expertisesessies drie urgente thema's in de schijnwerpers gezet: AVG, assessen in multiculturele context en nieuwe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) op basis van taalgebruik en breinfuncties.

Met trots kunnen we melden dat de sessies in 2018 gemiddeld een 7,6 scoorden. We kijken dan ook terug op zeer geslaagde, inspirerende sessies, waarbij met name technologische vernieuwingen naar meer smaakte.
We gaan daarom in 2019 vol enthousiasme door met het organiseren van Expertisesessies. Te beginnen op 18 april over 'de zin en onzin van big data in assessments'.

Alles over Assessments wens u alvast prettige feestdagen en een fijne jaarwisseling!

In deze AoA Quarterly

Drie vragen aan

wetenschapper Jan Corstjens.
En vier must reads uit de wetenschap.

Expertisesessie

De zin en onzin van big data in assessments (18 april 2019)

LOGICAOA

Onder de juiste inzendingen verloten we een gratis kaart voor de volgende expertisesessie.

Jan Corstjens

Drie vragen aan

Jan Corstjens, wetenschapper

Alles over Assessments is op tournee langs universiteiten en interviewt wetenschappers uit ons vakgebied aan de hand van drie vragen. Jan Corstjens is PhD Candidate en Teaching Assistant aan de Universiteit van Gent en is de vierde wetenschapper die wij beter leren kennen.

Lees het complete interview

Op welke vraagstukken richt uw onderzoek zich?

Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en bestuderen van innovatieve selectiemethoden. Traditioneel worden selectietesten als een geheel ontwikkeld. De traditionele vragen die onderzoekers dan stellen gaan over validiteit en betrouwbaarheid. Wat we anders proberen te doen in ons onderzoek is wel diezelfde vragen stellen maar nu in een experimentele opzet waarbij de onderliggende componenten van selectietesten waarvan we denken dat ze een belangrijke invloed kunnen hebben op de uitkomstmaten worden gemanipuleerd. Eigenlijk net zoals productontwikkelaars doen. Denk bijvoorbeeld aan de R&D afdeling van Apple, waar elk jaar de componenten in hun producten worden aangepast of zelfs geheel vernieuwd en vervolgens onderzocht wordt hoe deze componenten van invloed zijn op de gebruikerservaring. Daarnaast is het ook belangrijk dat we in het domein van de datawetenschappen de manier waarop we scores op selectietesten analyseren optimaliseren.

Welke inzichten wilt u vanuit uw vakgebied graag delen met de assessmentpraktijk?

Mijn doctoraatsonderzoek focust op context als een belangrijke component in situationele beoordelingstesten. Uit ons onderzoek met eye-tracking blijkt al dat de hoeveelheid aan contextuele informatie een belangrijke invloed heeft op de manier waarop sollicitanten het vraagstuk gaan benaderen en proberen op te lossen. Dit soort inzichten kan de assessmentpraktijk helpen bij het ontwikkelen van dit soort testen. Wanneer geef je veel achtergrondinformatie en wanneer minder om de gewenste eigenschappen zo zuiver mogelijk te meten? Een ander inzicht dat ons onderzoek kan opleveren voor de praktijk is het bestuderen van het soort context. Is het beter om situatiebeschrijvingen op te stellen in een voor de sollicitant bekende of juist minder bekende context?

Welke artikelen ziet u als ‘must reads’ in uw vakgebied?

Jan raadt de volgende artikelen aan:

#1 - The effects of predictor method factors on selection outcomes: A modular approach to personnel selection procedures.

Lievens, F., & Sackett, P. R. (2017).

Een pleidooi om bij onderzoek voor een modulaire aanpak te kiezen en per onderdeel te gaan variëren. Bijvoorbeeld: het effect van de instructie die juist heel gedetailleerd kan zijn maar ook globaal.

Lees meer

#2 - Situational judgement tests for selection.

Corstjens, J., Lievens, F., & Krumm, S. (2017).

Over het verschil tussen situatie specifieke SJT’s en algemene SJT’s. De eersten doen het niet of nauwelijks beter dan de laatsten. De vraag is dus wie er bereid is te investeren in maatwerk

Lees meer

#3 - Experimental test validation: Examining the path from test elements to test performance.

Krumm, S., Hüffmeier, J., & Lievens, F. (2017).

Over het weglaten van informatie uit items. Zo kun je bij SJT’s geen situatieschets voorleggen. De uitkomsten zijn ongeveer hetzelfde.

Lees meer

#4 - The predictive power of people’s intraindividual variability across situations: Implementing whole trait theory in assessment.

Lievens, F., Lang, J. W. B., De Fruyt, F., Corstjens, J., Van de Vijver, M., & Bledow, R. (2018).

Over intra-individuele flexibiliteit. Het feit dat je op verschillende momenten andere antwoorden geeft was volgens het oude model vooral een meetfout. In dit artikel wordt ervoor gepleit om het eerder als een vorm van aanpassingsvermogen te zien. Waarbij er, wederom bij een SJT, ook enig bewijs is dat hier geen sprake is van een willekeurig anders scoren maar bewust en gecontroleerd andere antwoorden geven, rekening houdend met de omstandigheden. Het pleit in ieder geval voor een goede bespreking vooraf met de deelnemer over de context en wat er verwacht wordt.

Lees meer

Expertisesessie

De zin en onzin van big data in assessments (18 april 2019)

Alles over Assessments organiseert een paar keer per jaar expertisesessies over recente ontwikkelingen in de assessmentbranche. Op 18 april 2019 staat big data in assessments centraal.

De wereld verandert razendsnel. Dat heeft ook zijn weerslag op de assessmentbranche. Computergebaseerde beslisondersteuning wordt steeds vaker ingezet, zodat algoritmes kandidaten kunnen screenen. Het werk van assessment- en selectieprofessionals zal veranderen, maar hoe?
Met big data lijken selectieprocessen en assessments efficiënter en doelmatiger te worden, maar tegelijkertijd kun je je vraagtekens plaatsen bij de validiteit en betrouwbaarheid. In deze sessie gaan we op zoek naar de voorspellende waarde en toepasbaarheid van big data in assessments.

Lees meer en meld je aan

Wereld van big data

LogicAoA

In iedere AoA Quarterly een hersenkraker.
Onder de inzenders die het juiste antwoord geven, wordt op 2 april 2019 een gratis kaartje verloot voor de volgende expertisesessie!

Twee assessmentpsychologen doen een voorspelling over drie kandidaten die een capaciteitentest gaan maken.
Psycholoog 1 voorspelt dat kandidaat Marlies het beste zal scoren, gevolgd door kandidaat Marloes.
Psycholoog 2 voorspelt dat kandidaat Marlien de hoogste score zal halen en dat Marlies de tweede score neer zal zetten.
Beide psychologen blijken één foute en één goede voorspelling gedaan te hebben.

Wat was de uitslag van de de drie kandidaten?Mail je oplossing voor 1 april 2019 naar events@allesoverassessments.nl onder vermelding van ‘LogicAoA’ en win gratis toegang voor de expertisesessie “De zin en onzin van big data in assessments”, op 18 april 2019.

© 2018 | Alles over AssessmentsWaarom krijg ik deze e-mail? | Uitschrijven
Aanmelden voor AoA mailings


Uw bureau via AoA profileren? Bekijk de mogelijkheden!

www.allesoverassessments.nl