Expert Sessies
Overzicht

Expertisesessie - Nieuwe Assessmenttechnologie en voorspellende waarde

Terugkoppeling - Presentaties en bevindingen

21 september 2018

Sprekers

Stellingen

Aan het begin van de bijeenkomst hebben we stellingen voorgelegd over het thema.
De meerderheid van de aanwezigen was het eens met de stelling dat door nieuwe technologie te benutten betere constructen (dan IQ, persoonlijkheid en drijfveren) ontdekt zullen worden om toekomstig gedrag te voorspellen. Daarnaast was de meerderheid van mening dat het mensbeeld zal versimpelen door de technologische ontwikkeling, maar dat je desondanks voor de beste voorspellende waarde over vijf jaar bij een algortime moet zijn en niet bij een psycholoog.

Annemarie Hiemstra trapte af met een wetenschappelijke benadering van artificiële intelligentie in assessment. Het eerste woord wat er bij de mensen in de zaal opkwam bij 'artificiële intelligentie in assessment' leverde een wordcloud op waar robot en computer het meest voorkwamen en werden geflankeerd door kunstmatig, algoritme én interessant.

Wat komt er in psychologen op bij de term AI?

Bevindingen

Tijdens deze sessie werden onder meer de volgende inzichten gedeeld:

 • Uitdagingen en vraagstukken over ethiek en voorspellende waarde zijn niet veranderd.
 • Meer data, meer informatie, meer mogelijkheden. Benut dit voor de uitbreiding van de diagnotische toolkit. Combineer het beste van 'twee' werelden.
 • ICT experts moeten zich verdiepen in ethische kwesties en stilstaan bij het feit dat er vraag is naar interpreteerbare en verklaarbare resultaten, ten behoeve van een acceptabele screening. In de Verenigde Staten lopen in dit kader al enkele rechtzaken.
 • Assessmentpsychologen moeten niet langs de zijlijn toekijken, maar de taal van nieuwe technologie leren. De psycholoog moet data kunnen verwerken en interpreteren.
 • Belangrijke factoren die van invloed zijn op het al dan niet toepassen van een assessment zijn nog altijd de kosten, maar ook de ervaring van de kandidaat. Onpersoonlijke tests op afstand en nauwelijks te interpreteren resultaten worden door kandidaten minder gewaardeerd. Het objectieve en eenduidige karakter van technologiegestuurde tests wordt wel beter gewaardeerd.
 • Met de serious game van Brainsfirst en de tekstanalyse van Seedlink kan een eerste selectie gedaan worden. De resultaten zijn goed en veranderen het selectiebeleid bij grote opdrachtgevers.
 • De nieuwe technologische kunnen bestaande bias in assessments voorkomen. Denk aan gender neutraal en etnisch neutraal, maar ook aan beperkte mogelijkheid om te trainen. Daar staat tegenover dat nieuwe bias kan onstaan op basis van de voorkeuren van de programmeurs/opdrachtgevers en/of de data zelf.
 • Per case beoordelen waar het om gaat en de diagnostische toolkit optimaal gebruiken. Seedlink kijkt naar het taalgebruik van succesvolle werknemers binnen een bedrijf en functie om kandidaten daar tegen af te zetten. Brainsfirst meet biologische breinfuncties en matcht deze met wat er nodig is in een bepaalde functie. Het gaat dan meer om aanvullende competenties zoals aandacht, werkgeheugen, controle en anticipatie.
 • De technologische vernieuwingen als aanvulling: cultuur (en taal) in een bedrijf of functie is nog iets anders dan het werk inhoudelijk aan kunnen. Een hoog IQ wil niet zeggen dat je lang hetzelfde werk kunt doen en niet snel afgeleid bent.

Vervolg

Zowel de universiteit als de bedrijven staan meer dan open om hun kennis en kunde met anderen te delen en om op zoek te gaan naar manieren om elkaar aan te kunnen vullen. Vragen of suggesties? Neem contact met ze op!

Wetenschappelijk

De Erasmus Universiteit Rotterdam maakt deel uit van een interdisciplinair en internationaal project met als doel de connectie leggen tussen wereld van de psychologie en die van de computerwetenschap: Big Data in Psychological Assessment (BDPA).
Vanuit het project worden vijf lesmodules ontwikkeld:

 1. 21stcentury employees
 2. Advanced technology for psychological assessment
 3. Judgmental bias, fairness and discrimination
 4. Skills training
 5. The assessor versus the algorithm

Het is een 2 jarig project, gestart in november 2017 en bevat naast het lesmateriaal ook leeslijsten en literatuur, presentaties en instructies, cursussen voor programmeervaardigheid en dat alles open source.

Kunstmatige intelligentie in organisatiepsychologie

Seedlink A.I. is kunstmatige intelligentie software die bedrijven ondersteunt in het voorspellen van de geschiktheid van kandidaten voor specifieke functies in specifieke bedrijven. Gebaseerd op slimme algortimes en 'machine learning'. Meer hierover op de website.

Cognitieve neurowetenschap

Meer over Brainsfirst en een gratis demo van de serious game is te vinden op de website.

Alles over Assessments

Op LinkedIn worden discussies van de Alles over Assessment bijeenkomsten voortgezet.